Tromba Gloriosa. Splendor Musicae Austriae et Bohemiae

30 września 2021

P.J.Vejvanovský:

Serenada XXIII

H.I.F. von Biber:

Sonata à 5

P. J. Rittler:

Ciaccona à 7

Augustin Kertzinger:

Sonata à 9

and more...

Tomasz Ślusarczyk - clarino

Michał Tyrański - clarino

Grzegorz Lalek - violino

Jakub Kościukiewicz - cello

Liliana Stawarz - cembalo

Anton Birula - chitarrone

STARCK COMPAGNAY

ROYAL BAROQUE ENSEMBLE

 

'Roma' Hall, Przemyśl

St Benno's Church, Warszawa