Real Life Song: Joanna Freszel

22 kwietnia 2016

Miłosz Bembinow, Andrzej Borzym Jr.

Rafał Janiak, Aleksander Kościów

Jagoda Szmytka, Katarzyna Szwed

Sławomir Zamuszko, Agata Zubel

Joanna Freszel - soprano

Dominik Płociński, Zuzanna Elster

Krzysztof Garstka, Łukasz Piotrowski

Jarosław Praszczałek, Agata Igras

Andrzej Borzym Jr., Katarzyna Grygiel

Kamila Wąsik-Janiak, Rafał Janiak

proMODERN vocal ensemble

Mariusz Rutkowski, Maksymilian Grzesiak

Jan Kalinowski, Marek Szlezer

Piotr Zawadzki, Andrzej Kopeć

 

DUX 1239