Polonaises. Urszula Bartkiewicz

28 sierpnia 2020

Bazyli Bohdanowicz

Stefan Jabłoński

Aleksander Rodowski

Józef Kozłowski

Urszula Bartkiewicz - harpsichord

 

Studio S-2 of the Polish Radio, Warszawa

DUX 1665