Juliusz Łuciuk: Litany, Suite

22 marca 2002

Juliusz Łuciuk:

Litania do Matki Boskiey Supraślskiey

Suita Maryjna

Jadwiga Rappé - alto

Cantica Cantamus Choir

Polish Radio Orchestra

Marcin Nałęcz-Niesiołowski - conductor

Violetta Bielecka - choir preparation

 

 

Witold Lutosławski Concert Studio, Polish Radio, Warszawa

DUX0370